۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
درباره تعاونی مسکن استادان
اين شركت تعاوني در تاريخ 1354/07/01 به شماره 1432 در اداره ثبت شركت هاي شهرستان اصفهان به ثبت رسيده است و فعاليت خود را در محل شهر اصفهان با هدف ترويج و تحكيم مشاركت، همكاري و تعاون و تأمين نياز مسكن براي استادان دانشگاه اصفهان در راستاي ارتقاء و افزايش سهم و بهبود سطح رفاهي و معيشتي اعضاء بارعايت قوانين و مقررات و آئين نامه هاي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شروع نموده است. اعضاء هيأت مديره اين شركت تعاوني با استعانت از خداوند متعال و حمايت و پشتيباني مديران، اعضاء هيأت علمي و كاركنان خدوم دانشگاه اصفهان و فراهم نمودن زمينه مشاركت كليه اعضاء تعاوني بر اين باورند كه در راستاي بهره وري تعاوني و ارتقاء سطح رفاه كليه اعضاء نهايت تلاش خود را بكار گيرند.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - تعاوني مسكن استادان دانشگاه اصفهان 
كدپستي: 8174673441 
تلفن: 37932776-37934116
Powered by DorsaPortal