۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
درباره تعاونی مسکن استادان
این شرکت تعاونی در تاریخ 1354/07/01 به شماره 1432 در اداره ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است و فعالیت خود را در محل شهر اصفهان با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون و تأمین نیاز مسکن برای استادان دانشگاه اصفهان در راستای ارتقاء و افزایش سهم و بهبود سطح رفاهی و معیشتی اعضاء بارعایت قوانین و مقررات و آئین نامه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شروع نموده است. اعضاء هیأت مدیره این شرکت تعاونی با استعانت از خداوند متعال و حمایت و پشتیبانی مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارکنان خدوم دانشگاه اصفهان و فراهم نمودن زمینه مشارکت کلیه اعضاء تعاونی بر این باورند که در راستای بهره وری تعاونی و ارتقاء سطح رفاه کلیه اعضاء نهایت تلاش خود را بکار گیرند.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان 
کدپستی: 8174673441 
تلفن: 37932776-37934116
Powered by DorsaPortal