۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند

2) بلوک 22-32

تصاویر پیشرفت پروژه 

 

(C)بتن ریزی ضلع غربی سقف ششم بلوک
 
 
 

 
بتن ریزی سقف پنجم (پارت C) 
 
 
 

 
 بتن ریزی سقف هشتم (پارتB)
 
 

بتن ریزی سقف دوم (پارتC) - ضلع شرقی
 


بتن ریزی رمپ همکف و  ستونهای روی سقف چهارم (پارتB)
 


بتن ریزی ستون و دیوار رمپ و  سقف چهارم (پارتB)
 


بتن ریزی  سقف پنجم (پارت A) و دیوارها و ستونهای روی سقف دوم (پارتC)


بتن ریزی دیوارهای روی سقف سوم (پارت A) و دیوارهای روی سقف اول (پارتC)
 


بتن ریزی سقف سوم پارت A
 


بتن ریزی سقف دوم پارت A
 
 

بتن ریزی ستونهای سقف دوم پارت A
 
 

 بتن ریزی سقف اول پارت C
 
 

بتن ریزی سقف اول پارت A و B

 

 
بتن ریزی ستون های زیرزمین دوم پارت A


بتن ریزی فونداسیون پارت C
 

 بتن ریزی فونداسیون پارت A
 

 

 بتن ریزی فونداسیون پارت B
 
 

اجرای بتن مگر 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/05
تعداد بازدید:
2783
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان 
کدپستی: 8174673441 
تلفن: 37932776-37934116
Powered by DorsaPortal